Carrer de València, 231, 2, 08007, Barcelona
Contacto: 934 88 26 26 | email: info@ceasa.com

Equip

El nostre equip

Comptem amb un equip de professionals sòlid i proper amb els nostres clients

Ángel-Enrique Pérez

Soci Director

Bartolomé Román

Assessor Fiscal i Director General

Sonia Corretger

Directora departament laboral

Cristina Valenzuela

Directora departament de gestió

José María Puigdevall

Assessor Fiscal i comptable

Gregorio Hernández

Assessor fiscal i comptable

Agustín García

Cap departament contenciós-tributari

Pilar Alcalde

Departament Assessoria Fiscal

Núria Foraster

Departament Assessoria Laboral

Fragancia Ocampo

Departament gestió tributària

Alba González

Departament comptabilitat

Yolanda Ferrerons

Administració general
Serveis d'assessoria fiscal i laboral

Descobreix els nostres serveis

Assessorament fiscal

A Ceasa oferim les solucions més òptimes per a les necessitats dels nostres clients: assessorament en les seves obligacions tributàries, en direcció financera i fiscal interna de l’empresa, procediments tributaris i d’inspecció davant de l’Agència Tributària…

Assessorament laboral

Descobreix els serveis que oferim dins aquesta àrea: liquidacions de Seguretat Social, cartes pagament IRPF mensual i trimestral, resum anul·la d’IRPF, tramitació altes, baixes i variacions dels treballadors de la Seguretat Social…

Ves al contingut