Carrer de València, 231, 2, 08007, Barcelona
Contacto: 934 88 26 26 | email: info@ceasa.com

Serveis

Coneix-nos

Els nostres serveis

CEASA ASESORES FISCALES, S.L. és una companyia fundada el 1983. Oferim serveis d’assessoria fiscal i laboral i altres serveis relacionats amb aquests àmbits. Col·laborem estretament amb altres professionals de reforç extern que ens permeten ampliar els nostres serveis. Aquesta col·laboració ens permet oferir un servei d’assessorament integral i global, abastant la tramitació de gestions en camps molt diversos.

 Coneix els nostres serveis al Àrea Fiscal

 Coneix els nostres serveis al Àrea Laboral

Àrea Fiscal

El nostre equip de professionals compta amb una llarga experiència en trobar les solucions més òptimes per a les necessitats d’assessoria fiscal dels nostres clients.

Entre els nostres serveis en aquest camp, destaquen:

 • Assessorament continuat als nostres clients en les seves obligacions tributàries.
 • Serveis d’assessorament de direcció financera i fiscal interna de l’empresa.
 • Procediments tributaris i d’inspecció davant l’Agència Tributària.
 • Atenció de les necessitats dels nostres clients amb l’Agència Tributària i representació en cas d’inspecció.
 • Confecció de recursos davant l’Agència Tributària i tribunals contenciós-administratius, previ estudi.
 • Confecció de reclamacions davant l’Agència Tributària i tribunals contenciós-administratius, previ estudi.
 • Estudi i elaboració d’Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre Societats.
 • Estudi i elaboració d’Impostos especials (models 583, 587 …).
 • Estudi i elaboració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.
 • Elaboració i presentació de declaracions censals, intracomunitàries (model 349), operacions amb tercers (model 347).
 • Estudi i elaboració de declaracions sobre béns a l’estranger (model 720).
Ceasa Asesores Fiscales y Laborales Barcelona
Ceasa - Asesoría Laboral

Àrea Laboral

Pel que fa al departament de laboral, aquests són els serveis que oferim als nostres clients:

 • Liquidacions de Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Cartes pagament IRPF. Mensual i trimestral.
 • Resum anual d’IRPF.
 • Tramitació altes, baixes i variacions dels treballadors a la Seguretat Social.
 • Tramitació baixes malaltia (IT) i accidents de treball.
 • Redacció i confecció de contractes de treball.
 • Contractes d’alta direcció.
 • Declaracions de rendiments.
 • Clàusules de no competència, blindatge d’alts directius.
 • Tramitació de subvencions i bonificacions.
 • Pensions i prestacions a la Seguretat Social i altres organismes públics.
 • Tramitacions de règims especials.
 • Auditories laborals.
 • Assessorament personalitzat diari
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Representació conciliacions davant el CMAC i davant les jutjats socials.
 • Representació davant Inspecció de Treball.
 • Expedients de regulació d’ocupació extintius o temporals.
 • Procediments davant la jurisdicció social i contenciós administratiu.
Actualitat

A Ceasa et mantenim informat

Ves al contingut